Halottlátó

A magyar néphit kevéssé ismert alakja a halottlátó. Ők azok, akik jelenlétükkel kapcsolatot képeznek a túlvilág és a földi világ között. Üzeneteket közvetíthetnek az elhunytak számára, hírekkel szolgálnak a hozzátartozóknak. Szerepükkel megsegítik a gyászt, a haláleset feldolgozását, és a holtak, illetve az élők közötti határvonal nem tűnik átjárhatatlannak. Egyensúlyt teremt.

Alakjuk összemosódik a régi pogány idők táltosalakjával, hagyományaikban nem a modern és népszerű ezoterikus, okkultista divat jelenik meg, hanem falusi dédszüleik hiedelemvilága éled újjá. Sok esetben a halottlátó nemcsak holtakkal foglalkozik, hanem más szerepe is van (például: gyógyítás). Elnevezésük utalhat a helyre, ahol élnek, táltosnak, táltoslánynak, mondóasszonynak, tudósnak és nézőnek hívhatják őket. A hozzájuk fűződő néphagyományok a közelmúltig éltek, valószínűleg Magyarország falvaiban a mai napig találhatunk halottlátókat.
A halottlátók csak bizonyos napszakokban dolgoznak, máskor „fáradtak a holtak”, vagy ők maguk, szerepük megviseli őket. Általában közvetítenek, a hozzátartozók kérhetik tőlük, hogy mutassák meg az elhunyt rokont, bár ezt ritkán teszik meg. Használhatnak varázstárgyat (gyűrű, tükör, kehely), vagy vallási kötődésű kegytárgyat (Bibliát, imakönyvet vagy rózsafüzért). A halottlátó szolgálatait általában a halálesetet követően vették igénybe, elintézetlen dolgok tisztázására, elrendezésére.


Táltosjegyeket őriz kiválasztottságuk: sok helyen úgy vélték, a szellemek választják ki őket. Egy felesleges ujj vagy foggal születés, dupla fogsor, csecsemőként megszólalás, tudományszerzésüket sokszor betegeskedés, gyengeség előzi meg, transzba esés vagy álmodás után képesek lesznek szólni a holtakhoz és látni a szellemüket (általában úgy, ahogy eltemették őket). Egyes adatok szerint ilyenkor nem szabad felébreszteni őket, mert a túlvilágon járnak, és ott ragadhat a lelkük.  Holtakkal való kapcsolat (például véletlenül eltemették őket), esetleg temetőben alvás vezethet ahhoz, hogy az adott személy halottlátó legyen.
Látomásaikban gyakran érezhető a középkori vagy barokk túlvilágábrázolások hatása, de az érezhetően keresztény hatás mellett a halottlátók működése megőrzött magyar néphitre, pogány vallásra utalhat. Közbenjáró lényként Szűz Mária és más, katolikus szentek, angyalok jelennek meg. A magyar halottlátók tradíciójába belevegyül a helyi és környező területek (például: bolgár, Európa boszorkány) hiedelmei is. Tevékenységük segíti az elhunyttól való elszakadást, folyamatot sejtet a holtak és az élők világa között, Működésmódjuk hitet feltételez, látogatóiktól éppúgy, mint önmaguktól, és kizárólag saját hiedelemvilágukban, életüket átszövő hagyományaik vonatkozásában érthető meg.

Forrás:
Diószegi, Vilmos (1998). A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Magyar Néprajzi Lexikon

Gitta Sereg

Mindig érdekelt, hogy mit tudunk megosztani egymással, talán ezért is írok. Hobbijaim: a kreatív írás és a mitológia, meg a főzés-sütés. Itt az előbbi kettővel ismerkedhettek meg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.