Fehér szarvasbika a kelta mitológiában

Ma egy hozzánk érkező kérdést felelünk meg legjobb tudásunk szerint. Egy kedves barátnőm, miután megtudta, hogy a Bizzariummal foglalkozom szabadidőm egy részében, és ennek kapcsán gyakran válogatok ki mitológiai (és persze más milyen témákat is), megkérdezte, hogy mit tudok a fehér szarvasról, mint a kelta mitológia egyik szimbólumáról. Hirtelenjében csak ködös elképzeléseim és emlékeim voltak a dolgot illetően, de a kedvéért utánanéztem, és úgy döntöttem, hogy megosztom a Bizzarium Magazin olvasótáborával is.
 
A kelta mítoszokban az állatoknak különleges jelentésük van, sok köztük olyan, ami a túlvilágról jött, varázserővel rendelkezik. A hősök általában vadászat közben találkoznak a fenséges jószággal, mindig van bennük valami, ami felkelti a figyelmet: az erejük, a képességeik, a sebességük, varázslatos alakjuk, vagy egyes esetekben különleges a színük.
 
Nőstény szarvassá gyakran változnak nők, amikor üldözőik elől menekülnek, de a másvilágra tett látogatáshoz is sokszor öltik magukra a fehér szarvasünő alakját. A szarvasok leggyakrabban olyan történetekben jelennek meg, amelyekben a hősök vadászat hevében jutnak át az istenek és a varázslatok különleges és furcsa világába. Általában úgy, hogy túlságosan is élvezik a hajszát, és elszakadnak társaságuktól.  A fehér szarvasbika megjelenése jelzi, hogy a másvilág közel van.
 
Volt egy másik, szintén fontos szerepe a fehér szarvasbikának: megjelenése jelzi, ha a hős egy tabut szeg meg. Ehhez tudni érdemes, hogy a kelta mitológia hőseinek életét mindig tabuk és tiltások szabályozzák, ezek nem általános morális szabályok, hanem személyesek, és első olvasásra úgy tűnhet, hogy inkább azért vannak, hogy megnehezítsék az életüket. Hogy egy példát említsünk, az egyik történet főszereplője nem avatkozhat két férfi vitájába. Sokszor a tabu véletlen vagy akaratlagos megszegése okozza a legendás hős, nagy király bukását, országának pusztulását.  A fehér szarvasbika, mint a tabu megszegésének jelzője, illetve, mint másvilági lény, szerepel Pwyll történetében, amikor Arawn király vadászterületére tévedt véletlenül. Peredur a Csodák palotájába másodszor lép be, amikor megjelenik neki figyelmeztetésül a fehér szarvasbika.
 
Az Arthur-mondakörben megjelenése fontos küldetést jelez, a lovagok elmennek, hogy természetfeletti lényekkel vagy istenekkel harcoljanak. Ebben a minőségében jelenik meg C. S. Lewis Narnia-regényeiben a szarvas alakja.
 
Más hagyományok a szarvasokat nem csupán a varázslattal, hanem a termékenységgel, a megújulással és az újjászületéssel is összefüggésbe hozzák, mivel agancsuk minden évben lehull és újra nő. A kelta Cernunnost, a bőség, a termékenység istenét, a vadállatok urát szarvasaganccsal ábrázolták. A középkorban a szarvas, mint termékenységszimbólum megmaradt, és  olyannyira ismert hiedelem volt, hogy a szarvasagancsból készített por keresett termék volt, ajzószernek használták.
 
A valóságban is létezik fehér szarvas, ám okkal fenhették rá a fogukat a vadászok, hiszen nagyon ritka állatok, különleges zsákmány lehetett egy elejtett példány. Kirívó színűk miatt könnyű prédává válnak, és csupán negyedük éri meg a felnőttkort.
 
A kelta mítoszokon túl, sok kultúrkörben jelenik meg a fehér szarvas alakja. A keresztények számára a fehér szarvas Krisztust jelenti, és a kígyót eltaposó kígyó a jó győzelmét jeleníti meg a rossz felett. A keresztény ikonográfiában Krisztust unikornis ábrázolja, aminek kinézete igencsak közel áll a fehér szarvaséhoz. Északon, amely mitológiája nem ismerte az egyszarvúakat, talán nem meglepő, hogy az amúgy is különleges és legendás lénynek tartott fehér szarvas jelenítette meg Krisztust.
 
Egy szláv legendában például a világi, élvhajhász életet élő Hubertus tér át a keresztény hitre, miután az erdőben fenséges, fehér szarvasbika agancsa közepén fénylő keresztet lát. Iskolai tanulmányainkból ismerős lehet a Csodaszarvas mítosza, amelyben két fivér Hunor és Magor űzik erdőn-mezőn át a csodálatos fehér állatot, így találnak új földre. A Távol-Keletre átlesve kiderülhet, hogy az istenek fehér szarvasokon keresztül üzennek.
Forrás:
James MacKillop: Kelta mítoszok és legendák
Szimbólumok lexikona
Lars Noodén: Animal Symbolism in Celtic Mythology
maryjones.us
írás: Sereg Gitta
Képek: Pinterest, Tumblr

Gitta Sereg

Mindig érdekelt, hogy mit tudunk megosztani egymással, talán ezért is írok. Hobbijaim: a kreatív írás és a mitológia, meg a főzés-sütés. Itt az előbbi kettővel ismerkedhettek meg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.