Természetfölötti jelenségek 4. rész

A lebegés vagy más néven levitáció, egy különös formája a médiumok “mutatványainak”. Ésszerű magyarázatot ritkán kapunk rá, így a téma kissé tabu. Sok szentnek volt mégis sajátossága e képesség. Többek között Assisi Szent Ferenc (kb. 1182-1226), Szent Domonkos (kb. 1170-1221), Sienai Szent Katalin (1347-1380), de akár említhetnénk Ávilai Szent Terézt (1515-1582) is. Ők mindannyian megszabadultak olykor testi terheiktől. Szent Teréz zavarónak találta e képességét, viszont Szent József komoly kétségbeesést okozott például a Copertinói ferences-rend előljáróinak. Ők távolról sem úgy tekintettek levitációjára, mint égi hatalmak bizonyítékára; őszintén kívánták, hogy a fiatalember hagyjon fel e (jó) szokásával. Egyszer a nagyszámú gyülekezet szeme láttára emelkedett tizenkét méter magasra, de volt, hogy lebegés közben még a saruit is elhagyta. Akarata ellenére cselekedett, a legcsekélyebb indítékra is felszállt. Egy alkalommal, amikor Vlll. Orbán pápa fogadta, József olyan izgatott lett, hogy felemelkedett a padlóról. Rendfőnökének kellett őt visszaráncigálnia a földre. 
 
 
 
Szent József lebegése kifejezetten zavarta az egyházat. A hasonló képességekkel rendelkező köznapi emberek azonban veszélyben forogtak, mert a feltételezések szerint lebegésükkel boszorkányok parancsát követték. Boszorkányperek során számtalan vallomást tettek a lebegésről, amit kínzással csikartak ki belőlük. Egyéb esetek ritkán fordultak elő. De akadt ilyen is: Francoise Fointaine 1951-ben egy bíró, annak tisztviselője, egy börtönőr és számos jelenlévő előtt a magasba emelkedett.
Amikor még Angliában nem számított a boszorkányüldözés nemzeti sportnak, jó néhány beszámoló készült a nemesség egyes tagjainak lebegéséről. Ez a sporttá válással alábbhagyott, majd szinte meg is szűnt. Valószínűleg félelem volt az oka, a máglyára kerüléstől való rettegés. Inkább tartották titokban eme csodás képességet, mintsem kiderüljön. 
 
 
 
Dumefries grófnőjéről például elterjedt, hogy kertje körül röpködött. Virágait a magasból, röptében figyelte. Lord Orrery inasát két erős ember sem tudta földön tartani, hiába igyekeztek.
1937. november 27-én Londonban Colin Evans médium egy szeánsz közben felemelkedett. A lebegésről fotó is készült. Ha csaláson alapult volna, akkor a pillanat nem épp a megfelelő volt a kép készítéséhez, mivel a közönség transzállapotban, behunyt szemekkel ült körülötte.
Néhány tárgy, így például könyv is lebegett. Egy rituális könyvégetés alkalmával, amikor is a gonosz művek elhamvadtak, az egyik keményborítós, amely Szent Domonkos írása volt, a levegőbe emelkedett, és épségben maradt.
 
 
             A boszorkányság és a szexualitás is szoros kapcsolatba került. Ha figyelembe vesszük az önmegtartóztató közösségekben felhalmozódó szexuális kielégítetlenséget, egyáltalán nem meglepő, ha számos rendházban és zárdában a szexuális mágia felütötte fejét. Minden bizonnyal sok szerzetes és apáca küzdötte le sikeresen vágyait, másoknak viszont nem feltétlenül ment könnyen. Így érthető volt, hogy rengeteg feljegyzés készült szexuális mágiáról.
Ezek között szerepelt a ráfúvásnak nevezett módszer, miszerint egyszerűen ráleheltek egy nőre, így felébresztve benne vágyait. Különösen azok a nők voltak fogékonyak, akik hosszasan térdepeltek meghitt közelségben, például egy pap előtt. A legismertebb eset Loudunban történt a XVll. században. Urbain Grandier, aki a zárda gyóntatója volt, állítólag buja ágyasokká változtatta az apácákat, de később máglyahalált szenvedett kéjvágyaiért.
Szent Johanna védője, Gilles de Laval, a fekete mágia őrültjeként több mint kétszáz gyermeket gyilkolt meg. A sötét mágiának természetesen sokkal kevesebb tanúja volt, mint például a lebegésnek. Akik ezekről beszámoltak, rendszerint test nélküli hangokat, gyermekek hisztériás rohamait jelezték közelükből. A fekete mágiának csaknem mindig velejárója volt a szexualitás. Mint ahogyan a fekete mise is, amit hagyományosan egy fiatal szűz testén celebráltak. Azt hiszem ezek után megállapíthatjuk, hogy a varázslók és boszorkányok által előidézett természetfölötti események semmivel sem voltak gonoszabbak, mint a “fehér” mágiáé.

 

Tartsatok velünk legközelebb is!
forrás: TJA
írta: Antal Zsolt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.