Természetfölötti jelenségek 2. rész

Az ókori civilizáció emlékei közül az Ószövetségben találhatunk rengeteg utalást természetfölötti jelenségekre. Ha már itt tartunk, hadd jegyezzem meg, hogy nem véletlenül használom a “fölötti” szóalakot; egyrészt a magyar nyelv ebben a formában is engedélyezi, másrészt ezzel kívánok tisztelegni írásom alapjául szolgáló 1990-re elkészült könyvre.
 
 
 
Folytatom… Az Ószövetségben egymást érték a boszorkánymesterként is felfogható próféták csodatételeiről szóló legendák. Mózes hangokat hallott, varázsvesszője kígyóvá változott, a semmiből teremtett ételt és italt. Misák, Sidrák és Abednego, másban szégyent keltve sétáltak át a tűzön. Mai viszonylatban sok hívő csalással vádolja az ebből az időkből feljegyzett jövendőmondást és paranormális előidézeket. Vajon ők melyik Ószövetségben hisznek? Mrs. St. Clair Stobart spiritiszta írónő, Illés prófétának tulajdonította az első paranormális tettett, miszerint két oltárt építettek Izrael földjén. Az egyiket Jahve, a másikat Baál tiszteletére. Mindkettőre áldozati állatokat helyeztek. Illés és Baál papjai kérték isteneiket, hogy lobbantsa lángra azokat. Baál papjai hiába próbálkoztak. Illés tizenkét edény vízzel öntette le az oltárt. Az onnan lecsorgó víz megtöltötte az oltár köré ásott árkot, majd Illés fohászára tűz hullott az égből, ami elégette az áldozatot, és elpárologtatta a vizet.
Elizeus kevésbé használta a köz javára Illéséhez hasonló hatalmát. Bár megtisztította az ihatatlan vizet, és baltafejet is úsztatott, de dühöngő pillanataiban is élt terészetfölötti erejével. Megátkozott negyvenkét fiút, akik kopaszságáért csúfolták. Később a szerencsétleneket nőstény-medvék szaggatták szét. Ezen felül képes volt még pszichikai “utazásra”. Elhagyta testét, és így bekerülve ellenségeik közé, kihallgatta fondorlatos terveiket.  
 
 
 
Az ősi Egyiptom, Babilónia és Asszíria civilizációiban természetesnek vették a mágiát mindennapjaikban. Az ókori Görögországban is fontos szerepet töltött be a “természetfölötti”. Rendkívüli érdekesség fellapozni Homérosz Iliászát és az Odüsszeiát, kb. i.e. 700- ból. Néhány részletében hasonlóság rejlik az Ószövetségben találtakhoz. Viszont Homérosz krónikáiban leírt cselekedeteket istenek hajtják végre, és nem pedig emberek. Van a görögöknek egy olyan természetfölötti megnyilvánulása, ami végigkíséri történelmüket: ez a jóslás. A modern felfogás számára ingoványos terület ez, megosztó és a hitetlenségben vajúdók megkérdőjelezik a szabad akarat létezését is. A görögökben nem éltek ilyen gátlások, és a vízióhoz jutás náluk megegyezik a modern látnokok módszereivel.
Szókratész, a nagy athéni filozófus (kb. i.e. 470-399), mélyen átélt elmélkedéseinek időszakai egyfajta transzállapotnak tűnnek, melyekben “démonja” szólt hozzá. Erre Platónnál találunk utalást.
A kereszténység terjedésével aztán zavarossá vált minden. A hívők egyrészt elfogadták a Bibliában leírt csodákat, másrészt gyanakodva tekintettek olyan halandóra, aki valamilyen szokatlan erővel rendelkezett.
Jézus meggyógyította a hozzá könyörgő betegeket, mágikus ereje alig, vagy egyáltalán nem különbözött a boszorkánymesterekétől. Fizetséget azonban soha nem fogadott el, mondván: vallási küldetése ez, és csodatételei csak másodrendűek. Ez különböztette meg a közönséges mágusoktól.
 
 
 
Sivatagi vándorlása idején Mózes felállított egy kígyót formázó szobrot, Isten parancsára. A kígyómarás áldozatainak elég volt rátekinteni, és azonnal meggyógyultak.
Egy római filozófus, Plótinosz (kb. 205-270), aki szintén természetfölötti képességeiről volt híres, egyik tanítányát mentette meg az öngyilkosságtól úgy, hogy csupán megérezte a fiú szándékát, és időben érkezve megakadályozta tettét. A tanítvány leírásai figyelemre méltóan csengenek egybe a viktoriánus kor szellemidéző szeánszaival. Többek között beszámol manifesztálódásokról (megnyílvánulásokról) és olyan transzról, amiben az emberek nem éreznek fájdalmat. Például, ha tűvel szúrták meg őket.
A következő részben az ördög születéséről olvashattok. Tartsatok velünk akkor is!
forrás: TJA
írta: Antal Zsolt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.